fbpx

Co warto wiedzieć o świadczeniach pielęgnacyjnych


Subksrybuj nas na Google News

Początek nowego roku rozliczeniowego to czas nie tylko składania deklaracji PIT, ale również ubiegania się o nowe świadczenia w tyś świadczenia zdrowotne. Wiele osób przebywających na rentach lub innych zwolnieniach związanych z przewlekłymi chorobami, lub niepełnosprawnościami mają prawo do uzyskania zwrotów wynikających z ustawowo zapisanych świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych. Co warto wiedzieć na ten temat oraz jak ubiegać się o wypłatę należności? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej. 

  • Świadczenie pielęgnacyjne — jakie są warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego?
  • Jakie kroki wykonać w celu sprawowania opieki?
  • Prawa do świadczenia pielęgnacyjnego — orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
  • Kiedy nie można otrzymać zasiłku opiekuńczego?

Świadczenie pielęgnacyjne — jakie są warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego?

Świadczenie pielęgnacyjne to opcja udostępniona przez państwo dla wszystkich osób, które świadomie lub w wyniku konieczności rezygnują z pracy zarobkowej na rzecz opiekowania się osobą niepełnosprawną. Co istotne w tego typu świadczeniach, niepełnosprawny musi pozostawać członkiem rodziny. W praktyce oznacza to, że uzyskanie jakichkolwiek świadczeń na osoby niepozostające w stopniu pokrewieństwa nie mogą być wypłacane, nawet w przypadku sprawowania stałej opieki. 

Zgodnie z nowymi przepisami wartość świadczenia wzrośnie o kilkaset złotych, co potwierdziło Ministerstwo Finansów. Dzięki temu świadczeniobiorca, składając wniosek do wskazanego urzędu, będzie mógł otrzymać nie jak w ubiegłym roku 2 119 zł, a 2 458 zł, wypłacane cyklicznie przelewem bankowym na wskazane wcześniej konto. 

Jakie kroki wykonać w celu sprawowania opieki?

Ze względu na to, że sprawowana opieka nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje wyłącznie osobom niewykazującym zatrudnienia lub innej pracy, można uznać to za jeden z pierwszych warunków korzystania ze świadczeń. Istotne jest, że zgodnie z przyjętym prawem możliwość sprawowania opieki mają wyłącznie ściśle określony osoby. Po pierwsze są to rodzice osoby wymagającej opieki. Kolejno może być to opiekun faktyczny, który przejął prawną opiekę nad niepełnosprawnym. O świadczenia mogą ubiegać się również wszystkie osoby spokrewnione, które sprawują nad chorym pieczę zastępczą uregulowaną prawnie. Dodatkowo świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie fizycznej mającej obowiązek alimentacyjny dotyczący osoby niepełnosprawnej. 

Co ważne, w przyznawaniu wszystkich świadczeń pielęgnacyjnych należy mieć na uwadze, że uwstecznienie o znacznym stopniu niepełnosprawności musi nastąpić, gdy osoba chora nie osiągnęła jeszcze 18 roku życia. Wyjątkiem jest etap podejmowania nauki szkolnej do 25 roku życia. 

Istotne może okazać się również, że umieszczenie niepełnosprawnego w placówce zapewniającej całodobową opiekę automatycznie eliminuje możliwość korzystania ze świadczenia finansowego. 

Prawa do świadczenia pielęgnacyjnego — orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami

Chcąc ubiegać się o zatwierdzenie stopnia niepełnosprawności, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku w powiatowym lub miejskim ośrodku orzekania o niepełnosprawności. Taki wniosek powinien złożyć pełnoprawny przedstawiciel dziecka, czyli najczęściej jeden z rodziców. Pozytywnie rozpatrzony wniosek będzie zawierał wpis o decyzji, przyznanym stopniu niepełnosprawności oraz należnych ulgach i przysługujących świadczeniach zdrowotnych i społecznych. Dopiero po uzyskaniu pełnej dokumentacji można ubiegać się o zasiłek dla opiekuna sprawującego całodobową opiekę. 

Wydane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest podstawą, która stwierdza, o konieczności stałego współudziału opiekuna w życiu chorego. Wszystkie najważniejsze aspekty dotyczące przyznawania świadczeń zdrowotnych można sprawdzić na stronach urzędowych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

Kiedy nie można otrzymać zasiłku opiekuńczego?

Istotnym aspektem jest to, że osoba ubiegająca się o świadczenie nie może otrzymywać wynagrodzenia z tytułu emerytury, renty, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy chociażby zasiłku przedemerytalnego. Rozwiązaniem może okazać się wykorzystanie opcji rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. 

Tego typu świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w przypadku sprawowania długotrwałej opieki przez matkę, która ukończyła 60 lat i wychowała co najmniej czworo dzieci lub ojca, który ukończył 65 rok życia. Matczyne świadczenie to rodzaj specjalnego zasiłku opiekuńczego, który wyliczany jest na podstawie otrzymywanych korzyści majątkowych, które nie mogą przekraczać 620 zł w skali miesiąca na jednego członka rodziny. 

Konieczność sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną to ogromny obowiązek oraz odpowiedzialność. Wypłacane świadczenia, chociaż w małym stopniu mają uzupełnić lukę budżetu domowego i zapewnić warunki do życia. Chcąc się o nie ubiegać bez względu na sytuację materialną, należy złożyć odpowiednie wnioski we wskazanych urzędach. Żadne świadczenia nie są przyznawane z automatu. 


Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments