fbpx

Kiedy Niedziela Handlowa 2024?. Polacy zmieniają zdanie


Niedziela handlowa
Niedziela handlowa
Subksrybuj nas na Google News

Przedwyborcza niedziela handlowa nie przyciąga już tak wielu ludzi jak przed 15 października. Zgodnie z najnowszym badaniem przeprowadzonym przez UCE RESEARCH i Grupę Offerista, polskie społeczeństwo podzielone jest w kwestii przywrócenia handlu we wszystkie niedziele. Analiza ukazuje, że 46% Polaków popiera tę inicjatywę, podczas gdy 44% jest przeciwnych, pozostawiając zaledwie 10% niezdecydowanych.

Szczegółowy rozkład demograficzny ujawnia, że większość zwolenników pochodzi z większych polskich miast, zazwyczaj zarabiając między 7000 a 8999 zł netto miesięcznie. W przeciwieństwie do tego, przeciwnicy są bardziej liczni w miastach o populacji od 50 000 do 99 000, zwykle zarabiając 1000-2999 zł miesięcznie. Raport podkreśla również 8-punktowy spadek aprobaty w ciągu ostatnich kilku miesięcy, prognozując potencjalne dalsze zmniejszenie, jeśli nie podejmie się żadnych działań.

Kiedy Niedziela handlowa w 2024 Roku?

W 2023 roku wyznaczono siedem niedziel jako dni handlowe. W tym roku liczba niedziel handlowych nie ulega zmianie, a zakupy będą możliwe w następujących dniach:

 • 28 stycznia,
 • 24 marca,
 • 28 kwietnia,
 • 30 czerwca,
 • 25 sierpnia,
 • 15 grudnia,
 • 22 grudnia.

W pozostałe niedziele bieżącego roku obowiązuje zakaz handlu.

Wyjątki od Zakazu w Niedzielę Handlową

Ustawa o niedzielach handlowych przewiduje pewne wyjątki, a są to:

 • stacje paliw,
 • apteki i punkty apteczne,
 • zakłady lecznicze dla zwierząt,
 • placówki, gdzie przeważa sprzedaż kwiatów,
 • placówki, gdzie przeważa handel pamiątkami i dewocjonaliami,
 • placówki, gdzie przeważa sprzedaż prasy, biletów komunikacji miejskiej, kuponów z grami i wyrobów tytoniowych,
 • placówki pocztowe, gdzie przeważają usługi związane z pocztą,
 • placówki o obiektach infrastruktury krytycznej,
 • placówki organizowane na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez,
 • piekarnie, cukiernie, lodziarnie,
 • placówki zajmujące się rolniczym handlem detalicznym,
 • od 1 czerwca do 30 września – placówki prowadzące handel wyłącznie maszynami rolniczymi, częściami zamiennymi do tych maszyn, materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych,
 • na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi,
 • placówki handlowe prowadzone przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych,
 • placówki handlowe, w których jest prowadzony wyłącznie skup produktów pochodzenia rolniczego, w szczególności zboża, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, roślin białkowych, innych upraw polowych, owoców, warzyw, mleka surowego lub runa leśnego.

Badanie przeprowadzone przez UCE RESEARCH i Grupę Offerista ukazuje, że 46% Polaków opowiada się za przywróceniem handlu we wszystkie niedziele, tak jak to miało miejsce przed 1 marca 2018 roku. 44% rodaków jest temu przeciwnych, a 10% nie potrafi się określić.

Analiza Zmian w Opinii Publicznej

Wyniki sondażu jednoznacznie pokazują, że Polacy są mocno podzieleni w kwestii zakazu handlu w niedziele. Trend spadkowy w akceptacji tego rozwiązania utrzymuje się, co potwierdza raport UCE RESEARCH. W ciągu kilku ostatnich miesięcy odnotowano aż 8-punktowy spadek poparcia.

Analitycy zwracają uwagę na to, że obecnie liczba zwolenników i przeciwników jest niemal identyczna (46% vs. 44%). Wcześniejsze badania sugerowały większe poparcie dla przywrócenia handlu w niedziele, co sprawia, że obecny spadek stanowi istotny fakt. Badacze przypuszczają, że pierwotne trudności w dostosowaniu się społeczeństwa do nowych realiów ulegają stopniowemu złagodzeniu, co odzwierciedla obserwowane zmiany w wynikach badań.

Wpływ Sytuacji Politycznej

Przed ostatnimi wyborami obietnice przywrócenia poprzedniego stanu były częścią kampanii rządzącej koalicji. Jednakże, obecnie brak woli politycznej do tego działania jest ewidentny. Możliwe jest, że nowa władza również przeprowadziła swoje badania i doszła do wniosku, że ze względu na spadające poparcie, należy z tym poczekać. Ekspert Robert Biegaj z Grupy Offerista uważa, że dalsze opóźnianie decyzji może skutkować dalszym spadkiem poparcia. Niemniej jednak, nie przewiduje, aby liczba osób popierających powrót wszystkich niedziel handlowych spadła poniżej 40%, ze względu na utrzymujące się niezadowolenie z braku możliwości zakupów w niedzielę, szczególnie dla mieszkańców dużych miast.

Dla kogo Niedziela Handlowa? Demograficzne Zróżnicowanie Stanowisk

Sondaż wykazuje, że częściej mężczyźni niż kobiety opowiadają się za przywróceniem handlu we wszystkie niedziele (51,6% vs. 40,4%). Również osoby w wieku 18-24 lat (wśród nich 65,9%), z miesięcznym dochodem netto 7000-8999 zł (60,7%). Również z wyższym wykształceniem (49,2%) są bardziej skłonne do poparcia tego rozwiązania. W przeciwnym kierunku kształtują się preferencje kobiet, osób w wieku 55-

Niedziela handlowa. Analiza Demograficzna Stanowisk

64 lat (54,7%), z miesięcznym dochodem netto w wysokości 1000-2999 zł (49,4%), a także ze średnim wykształceniem (47,4%). Przeważnie są to mieszkańcy miast liczących od 50 tys. do 99 tys. ludności (49%).

Mniejsze dochody wyraźnie wpływają na ograniczenie aktywności zakupowej, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie handel detaliczny funkcjonuje inaczej niż w dużych ośrodkach. W tej grupie można zauważyć większą liczbę przeciwników przywrócenia handlu w niedziele.

Negatywny wpływ na rynek wywołany zakazem handlu w niedziele

Zakaz handlu w niedziele ma negatywny wpływ na rynek pracy z kilku powodów.
Po pierwsze, zakaz ten ogranicza liczbę dostępnych godzin pracy dla pracowników handlowych. W rezultacie, pracownicy ci mogą stracić część swojego dochodu, ponieważ nie będą mieli możliwości pracy w niedzielę. To szczególnie problematyczne dla osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin, które korzystają z pracy w weekendy, aby zwiększyć swoje zarobki. W szczególności dotyczy to studentów i pracowników tymczasowych agencji pracy.

Po drugie, zakaz handlu w niedziele może prowadzić do zwolnień pracowników. Jeśli sklepy nie mogą działać w niedziele, to niektóre z nich mogą być zmuszone ograniczyć swoją działalność lub zamknąć się całkowicie. W rezultacie, pracownicy tych sklepów mogą stracić swoje miejsca pracy.

Po trzecie, ma negatywny wpływ na rynek pracy, szczególnie jeśli chodzi o targowiska i bazary. Tego typu miejsca handlowe są często prowadzone przez małe firmy lub osoby indywidualne, które zależą od handlu w weekendy, aby utrzymać się i zarobić pieniądze.

Po czwarte. Ograniczenie handlu w niedziele może również ograniczyć wybór dla konsumentów, którzy preferują robienie zakupów w weekendy ze względu na swoje codzienne obowiązki. Zakaz handlu wpływa na ich możliwość korzystania z usług i produktów oferowanych przez targi i bazary w niedzielę.

Niedziela Handlowa. Prognozy na Przyszłość

Badacze twierdzą, że osoby niezdecydowane prawdopodobnie utrzymają obecne stanowisko, ponieważ brak zdarzeń, które mogłyby zmienić ich decyzje. Zdaniem ekspertów, w najbliższym czasie nie należy spodziewać się znaczącego wzrostu zwolenników przywrócenia handlu we wszystkie niedziele. Konsumenci przyzwyczaili się do obecnego zakazu, akceptując go w pewnym stopniu. Jednakże, mimo upływu czasu, blisko połowa Polaków nadal pragnie powrotu możliwości robienia zakupów w niedzielę, szczególnie dla mieszkańców intensywnie pracujących w dużych miastach.

Wnioski z Badań

Sondaż ukazuje również, że decydowanie się na przywrócenie wszystkich niedziel handlowych jest bardziej powszechne wśród mężczyzn, osób młodszych, z wyższym dochodem i wykształceniem oraz mieszkających w większych miastach. Z drugiej strony, kobiety, osoby starsze, o niższym dochodzie i wykształceniu, a także zamieszkujące mniejsze miejscowości, częściej opowiadają się przeciwko niedzieli handlowej.

Warto podkreślić, że badanie zostało przeprowadzone w dniach 03-05.02.2024 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i Grupę Offerista na reprezentatywnej próbie 1017 dorosłych Polaków.

Zarówno poziom perpleksji, jak i bursztynowości w kwestii handlu w niedziele są wyraźnie widoczne w wynikach badania, ukazując złożoność i różnorodność stanowisk społeczeństwa polskiego. W obliczu tego, nadchodzące decyzje polityczne w tej sprawie mogą nadal kształtować krajobraz handlowy w Polsce.


Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments